DAILY ADMISSION:

  • Fri- $15
  • Sat- $15
  • Sun- $12
  • Children under 5- Free
  • *NO Tournament Passes